วิธีการป้องกันปลั๊กไฟไม่ให้เกิดการลัดวงจร

การใช้ปลั๊กไฟในปัจจุบันตามบ้านครัวเรือนต่าง ๆ หรือตามบริษัทเองจำเป็นที่จะต้องมีปลั๊กไฟเอาไว้ใช้ต่อสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านอย่าง ตู้เย็น โทรทัศน์ เตารีดผ้า หรือพัดลม และในสำนักงานบริษัท เองก็มีการต่อปลั๊กไฟเพื่อต่อสายคอมพิวเตอร์หรือสายชาร์ตสมาร์ตโฟน ที่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาจึงทำให้ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีป้องกันในเรื่องของการใช้ ปลั๊กไฟ ไม่ให้เกิดการลัดวงจรที่อาจทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้

ซึ่งวิธีการป้องกันปลั๊กไฟไม่ให้เกิดการลัดวงจร นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยวิธีเหล่านี้

1.หากไม่มีการใช้ปลั๊กไฟแล้วให้ทำการปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กไฟออกหากไม่ได้ใช้งาน
2.หากจำเป็นต้องใช้รูปลั๊กไฟ เป็นจำนวนมากให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการกระชากของไฟฟ้า
3.หลีกเลี่ยงการนำปลั๊กไฟไปใช้ในบริเวณที่ใกล้น้ำ
4.ไม่ใช้ปลั๊กไฟในขณะที่ฝนตกหากภายในบ้านไม่ได้มีการติดตั้งสายดินป้องกันเอาไว้
5.ควรป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นกับปลั๊กไฟที่อาจทำให้เกิดเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้
6.งดการใช้สมาร์ตโฟนพร้อมเสียบสายชาร์ตและเล่นไปด้วยที่อาจส่งผลทำให้ไฟลัดวงจรได้

จากวิธีการข้างต้นนี้เป็นวิธีการสำหรับการป้องกันไม่ให้ปลั๊กไฟเกิดลัดวงจรในเบื้องต้นที่สามารถทำกันได้ง่ายเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดติดอย่างการไฟไหม้ขึ้นมา ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อนที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง

การเลือกซื้อและดูคุณภาพของปลั๊กไฟเองก็มีความจำเป็นในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เพราะปลั๊กไฟทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณไฟฟ้าภายในตัวหรือมีการติดตั้งตัวเบรคเกอร์ตัดไฟฟ้าและสายดินเอาไว้ในตัว หากมีการไหลเวียนของไฟฟ้าที่ผิดปกติ จึงจำเป็นจะต้องเลือกซื้อปลั๊กไฟ ราคา ให้ดีสำหรับการใช้งานของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันมากน้อยยังไง และต้องเลือกให้ดีเพื่อนำไปใช้งาน

ปลั๊กไฟ ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

อุปกรณ์ไฟฟ้าในอีกหลายชนิดเองก็จำเป็นจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากอย่างตู้เย็นที่จะต้องมีการเสียบเอาไว้ตลอดทั้งวันทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรได้หากไม่ได้มีการเช็คให้ดีก่อนทำการติดตั้ง หรือการใช้เครื่องทำน้ำร้อนที่จำเป็นต้องมีการติดตั้งสายดินเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร หรือรั่วไหลออกมา เพราะเครื่องทำน้ำร้อนนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการโดนสัมผัสกับน้ำที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าอย่างดี ซึ่งหากเกิดเหตุขึ้นอาจทำให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนใช้งานว่ามีความเหมาะสมในการนำมาใช้หรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดขึ้นมาอาจเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะแก้ไขได้